Tanging Alay

Artist: Advent (Tagalog)
User: Anthony Amedo
Duration: 130 seconds
Delay: 12 seconds
Chord names: Default
Abusive:
Comment: -

URL

Uploaded:
December 16, 2019, 3:25 AM

Text

TANGING ALAY
Intro:

  
 TANGING ALAY NAMIN
  
 SA HAPAG MO’Y AMING INIHAIN
  
 ITO ANG TINAPAY NA NAGBIBIGAY NG BUHAY
  
 ANG PAGKAIN NG KALIGTASAN

  
 AMING AMA INYONG TANGGAPIN
  
 ANG AMING DALANGIN
  
 NA KALIGTASA’Y AMING MARATING
  
 ITO ANG AMING HILING

  
 TANGING ALAY NAMIN
  
 SA HAPAG MO’Y AMING INIHAIN
  
 ITO ANG ALAK NA NAGBIBIGAY LAKAS
  
 ANG INUMIN NG KALIGTASAN

Comments